Sjåførar

Herøy Taxisentral sine tilslutta drosjeeiere har til ei kvar til behov for avløyser sjåfører. 

For å kjøre ordinær drosje må en ha førerkort klasse B være fylt 20 år ha god vandel og kjøreseddel for persontransport (utstedes av politiet). For å kjøre Mini Busser må en i tillegg ha førerkort D1 pluss kjøreseddel og kompetansekurs/bevis for yrkessjåfører.

Ta kontakt med sentralen tlf 70088663 eller på E post til post@heroy-taxi.no.