Tlf: 70 08 86 63

Åpningstider telefon 06:00 - 22:00

VIKTIG INFORMASJON    På grunn av mangel på sjåfører så vil vi frå 5 september ha nattestengt telefon. All bestilling av Taxi for turar i  tidsrommet 22:00 – 06:00 må være inne før kl. 22:00.

Legevakt og pasientreiser har fått tildelt telefonnummer for bestilling av akutte turar i dette tidsrommet.

 

Herøy Taxisentral AS formidler drosjetjeneste for drosjene og mini busser som er tilslutta sentralen.

Herøy Taxisentral er eindel av sammenslutninga LokalTaxi som femner Møre og Romsdal, Nordland, Trøndelag og delar av Vestland (tidlegare Sogn og Fjordane).  Vi er alle tilknytta Appen Taxi Fix som ein kan laste ned for både Apple og Andorid. Klikk her for å kome til side for nedlastning av Appen.

Pasientreiser

Det er pasientreiser Møre og Romsdal som behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Midt-Norge.

Herøy Taxi har kontrakt for pasientreiser for dei 7 kommunene på søre Sunnmøre. Etter at opsjon nummer to av kontrakten vart bekrefta innløst av helse Midt-Norge har Herøy Taxi no kontrakt fram til 31. mai 2022.

Informasjon om pasientreiser finn du her…

Tlf 05515

Søknadsskjema om dekning av reise finn du her

Bussar & bilar

Våre bussar er nye MB Sprintere med 12 og 16 passasjerseter.

Våre bilar er nye, og dei blir skifta ut anna kvart år. Vi har en miljømessig profil der vi investerer i nyere kjøretøy med lave utslepp. Vi har og startet en prosess med overgang til hybrid.

E-post sentral: post@heroy-taxi.no