Tlf: 70 08 86 63

Herøy Taxisentral AS formidler drosjetjeneste for drosjene og mini busser som er tilslutta sentralen.

Pasientreiser

Det er pasientreiser Møre og Romsdal som behandler alle søknader om dekning av reiseutgifter i Helse Midt-Norge.

Herøy Taxi er i ferd med å inngå ny kontrakt for pasientreiser for de 7 kommunene på søre Sunnmøre. Kontrakten gjelder fra nå og i 2 år, med ytterligere opsjon. Kontraktssignering mandag 11.juni.

Les meir..

Tlf 05515

Søknadsskjema om dekning av reise finn du her

Bussar & bilar

Våre bussar er nye MB Sprintere med 12 og 16 passasjerseter.

 

Våre bilar er nye, og dei blir skifta ut anna kvart år. Vi har en miljømessig profil der vi investerer i nyere kjøretøy med lave utslepp. Vi har og startet en prosess med overgang til hybrid.

E-post sentral: post@heroy-taxi.no